Teisės aktų projektai (sprendimų projektai)

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2019-02-14SP-63Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo SPP 2019-02-21_1.pdf
 Tarybos sprendimas 2019-02-21_koreguotas (1).doc
2019-02-14SP-62Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS – 289 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo priedai.pdf
 SPPP 2019-02-01 (perziureta)5 (2).docx
2019-02-14SP-61Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos regiono vietos veiklos grupei 1-Priedas.pdf
 1-Sprendimas (panauda-VVG (Vietos veiklos grupė).docx
2019-02-14SP-60Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai 3G-Priedas.pdf
 3G-Sprendimas (PT URSA).docx
2019-02-14SP-59Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai 11-Priedas.pdf
 11-Sprendimas(PT-atsargos Priešgaisrinei tarnybai).docx
2019-02-14SP-58Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo 7-Priedas.pdf
 7-Sprendimas (VT-nurašymas).docx
2019-02-14SP-57Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms 2-Priedas.pdf
 2G-Sprendimas (Mokykloms 10-turtas projektinis).docx
2019-02-14SP-56Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto nurašymo 8-Priedas.pdf
 8G-Sprendimas(Savivaldybės t. nurasymas-Vyžuonų parke-rūsys, aikštelės konteinerių-Užpalių, Leliūnų).docx
2019-02-14SP-55Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams 4-Priedas.pdf
 4 Sprendimas (PT -esminiai pagerinimo darbai-Leliūnų globos namai).docx
2019-02-14SP-54Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos Menų kamaros buveinės adresą 5-Priedas.pdf
 5G-Sprendimas (Sutikimas įregistruoti buveinės adresąTaikos g.6, Utena-Menų kamara).docx
12345678910...