Teisės aktų projektai (sprendimų projektai)

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2017-11-23SP-333Informacija dėl investicinės politikos strategijos Informacija Tarybai del investicines politikos strategijos.pdf
2017-11-23SP-332Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo Tarybos sprendimas 2017-11-30.doc
 priedai.pdf
2017-11-23SP-331Dėl sutikimo nustatyti servitutą Sprendimas_2.docx
 Papildoma_medziaga_2.pdf
2017-11-23SP-330Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, 2017 m. nukentėjusiems dėl nepalankių žemdirbystei hidrometeorologinių sąlygų rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo sprendimas (2)+.doc
 2121_priedas.pdf
2017-11-23SP-329Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje spr. zonos +.docx
 1Vertes.jpg
2017-11-23SP-328Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo 2017 metams patvirtinimo 2017-11-30 sprendimas dėl apleistų statinių suderintas.docx
 Apleistų statinių komisijos raštas.pdf
2017-11-23SP-327Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" mokesčių lengvatų 2017-11-30 Autobusu parko lengvatos.docx
 2017-11-30 aut. parko prašymas.pdf
2017-11-23SP-326Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio 2017-11-30 Mok. lengvata Jašinauskaitė suderinta.docx
 2017-11-30 Jašinauskaitės prašymas.pdf
2017-11-23SP-324Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams 2017-11-30 sprendimas dėl 2018 m. žemės mokesčio tarifo.docx
 2017-11-30 priedas prie žemės mok. aišk. rašto.pdf
2017-11-23SP-323Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 2017-11-30 biudžeto tikslinimas suderintas.docx
 prasymai.pdf
 Biudzeto_tikslinimas_priedai1.pdf
12345678910...