Teisės aktų projektai (sprendimų projektai)

-
DataNumerisPavadinimasDokumentai atsisiuntimui
2020-03-13SP-84Dėl leidimo Utenos daugiafunkciniam sporto centrui įsigyti automobilį Utenos DSC rastas.pdf
 Dėl leidimo Utenos DSC įsigyti automobilį nauja versija.docx
2020-02-19SP-69Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo 2020-02-27 didž.l. par. sk. prašymai.pdf
 2020-02-27 sprendimas dėl diž. leistino par. skaičiaus- peržiūrėtas.docx
2020-02-19SP-67Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Dėl vienkartinių plastikinių indų ir stalo įrankių naudojimo.pdf
 Lyginamasis variantas Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. Kovo 31 d. Sprendimo nr. TS-93 pakeitimo.docx
 Dėl 2016 03 31 sprendimo Nr TS-93 pakeitimo.docx
2020-02-19SP-66Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 "Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2020.docx
2020-02-18SP-65Dėl Dianos Tumėnienės paskyrimo į Utenos vaikų lopšelio - darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigas Sprendimas_D.Tumėnienės_paskyrimas(1).docx
 D.Tumėnienė.pdf
2020-02-18SP-64Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.TS-129 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Direktorius.pdf
 Administracijos direktoriaus pastovioji dalis 2020m..doc
2020-02-18SP-63Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo Dėl 2020 SAARP priemonių patvirtinimo.docx
2020-02-18SP-62Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Dėl SAARSP 2019 m ataskaitos patvirtinimo (2020-02-17).doc
2020-02-18SP-61Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas Priemiesčio maršrutų sąrašas ir tvarkaraščiai.pdf
 Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas_papildytas.docx
2020-02-18SP-60Dėl Utenos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų ataskaitos Dėl pritarimo Antikorupcijos komisijos ataskaitai.docx
12345678910...